Daphne

Het overbruggen van de kloof is de sleutel tot succes

Blogs Comments (0)

Paleis het Loo was donderdag 24 april het podium voor koplopers in duurzaam en innovatief ondernemen. Op de jaarlijkse Koplopersbijeenkomst, onder leiding van initiatiefnemer Pieter Parmentier, komen zowel jong en oud bijeen om met elkaar te discussiëren, netwerken, elkaar te inspireren én heerlijk te eten. Een goed recept voor een inspirerend samenzijn met gelijkgestemden, en de positieve energie zinderde dan ook door Paleis het Loo. Toch viel me op dat de kloof tussen verschillende werelden nog in de weg staat om daadwerkelijk duurzame en innovatieve uitdagingen aan te gaan.

Tijdens de masterclasses en presentaties werd meerdere keren het verschil tussen de oudere en jongere generaties aangehaald. Iets wat wel vaker opduikt als we het hebben over oplossingen voor een betere wereld. De oudere generatie wil graag het stokje overgeven aan de jongeren en ziet deze groep, in plaats van zichzelf, als de oplossing voor een betere wereld. Dit komt op mij, en ook meerdere jongeren, soms over als het afschuiven van verantwoordelijkheid van de oudere generatie.

De kloof lijkt ook te bestaan tussen verschillende disciplines. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs, maar ook tussen verschillende bedrijfstakken en zelfs binnen waardeketens, wordt nog weinig de samenwerking opgezocht om samen een gemeenschappelijk doel te behalen en ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Dit is toch wat we allemaal willen? Waarom lijkt daar dan toch iets tussen te staan?

Als we het over de verbinding hebben en dan vooral dat verbinding essentieel is in het verduurzamen van de wereld, waarom vinden we dan dat er (nog) geen verbinding is tussen de oudere en jongere generatie? Het lijkt wel alsof het benoemen van de kloof juist de kloof groter maakt. Want zoals aan de verschillende netwerktafels te merken was; er ís verbinding tussen jong en oud. We kunnen enorm veel van elkaar leren en willen ook van elkaar leren. Het samenbrengen van verschillende wereldbeelden, ervaringen en referentiekaders… is dat niet juist de sleutel tot succes?

Duurzaamheid en een betere wereld worden steeds vaker in verband gebracht met motivatie, inspiratie, collectief, passie, vanuit je hart, openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Naar mijn idee zijn dit de bindende factoren voor een succesvolle samenwerking en verbinding tussen jong en oud, overheid en bedrijfsleven, duurzame koplopers en vooral de mensen die nog niet hiermee in aanraking zijn gekomen.

Het thema duurzaamheid is niet iets wat op zichzelf staat, het is naar mijn idee een uitgangspunt van waaruit je handelt. Waarom zou je de dingen die je doet niet goed willen doen? Goed voor jezelf, je omgeving en elkaar. Eigenlijk heel logisch, dat zouden meer mensen moeten doen!

Misschien ligt de oplossing wel in het focussen op gezamenlijk belang en gezamenlijke doelen. En dan niet erover praten, maar juist overgaan tot actie, tot doen! Er zijn zeker al initiatieven waarbij de verbinding gemaakt is, bijvoorbeeld het project Stroomversnelling. Maar het zou kunnen dat we nog niet van elkaar weten wie voor samenwerking openstaat. Ik roep dan ook iedereen op om het kenbaar te maken als je wilt samenwerken, over grenzen heen, en openstaat om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de uitdagingen waar we nu voor staan.

Ik stel voor om die samenwerking gewoon te starten. Een voorwaarde voor een succesvolle verbinding is het formuleren van een aantal standaarden of uitgangspunten waar je op terug kunt vallen als gemeenschappelijke belangen vervagen:

  • Bepaal gemeenschappelijke waarden op basis van ieders eigen waarden
  • Stel gezamenlijk een aantal standaarden op
  • Samenwerking op basis van openheid en transparantie
  • Bepaal missie, visie en resultaten waar naartoe gewerkt wordt
  • Bepaal gezamenlijk ieders bijdrage en rol in de samenwerking
  • Kwetsbaarheid is kracht
  • En leer van fouten. Veel waardevoller dan blijven hangen in de theorie. Want als we er nou achter komen dat dit helemaal niet werkt, hoeven we er ook niet meer over te praten en kunnen we ons richten op andere oplossingen. Proof of concept eigenlijk.

Bovenstaande uitgangspunten zijn gebaseerd op onder andere de filosofie van Eckart Wintzen en Brené Brown. Voor mij twee voorlopers met een visie die ook echt toepasbaar is in de praktijk.

Inspireren door te doen en door te laten zien hoe het anders kan, in plaats van alleen het hebben van de overtuiging dat het anders kan.

Pin It

» Blogs » Het overbruggen van de kloof...
On 28 april 2014
By
, , , , , ,

Geef een reactie

« »