Jugaad

Visit Project

dutchJugaad helpt organisaties slimmer, sneller en goedkoper innoveren. We versterken het gezonde Hollandse boerenverstand met de Indiase kunst van slimme improvisatie. Denk aan de vindingrijkheid van McGyver, de creativiteit van een ABC-tje op een bruiloft en de behendigheid van deelnemers aan Ter land, ter zee en in de lucht. Die mindset, maar dan op werkvloer.

5 november 2013

  • Jugaad hoofden

Case

Hevo is vastgoedspecialist en actief op het gebied van huisvestingsadvies en projectmanagement. Op zoek naar slimmere manieren van innoveren wilden zij zich de Jugaad-mentaliteit eigen maken.

Uitdaging

Aan nieuwe ideeën en projecten geen gebrek bij Hevo. Wat zij zich echter afvroegen is of men wel zat te wachten op de projecten die Hevo initieerde. Hevo zocht naar strategieën voor het snel en kwantitatief testen van nieuwe projectideeën. Hiervoor hebben we de Jugaad-principes van zuinigheid (meer met minder), inclusiviteit (anderen betrekken) en flexibiliteit (flexibel van geest blijven om oplossingen te vinden) toegepast: alle ideeën zijn door middel van het Business Model Canvas gemodelleerd en opgehangen in het kantoor. Werknemers vanuit de hele organisatie werden vervolgens twee weken getriggered om mee te denken over de businessmodellen en verbeteringen aan te brengen. Iedereen werd via sms, Whatsapp en inspiratievideo’s gemotiveerd om input te leveren op de ideeën. De beste ideeën werden uitgewerkt.

Resultaat

De ideeëngeneratie en businessmodellering resulteerden in drie uitgewerkte ideeën die klaar waren om getest te worden in de markt.  De aangedragen adviezen gaf Hevo handvatten om met gecontroleerde experimenten de marktwaarde te valideren.

Comments are closed.